Toelichting op de jaarcijfers


Voor een toelichting op de jaarcijfers verwijzen wij u naar de gepubliceerde notulen.

Toelichting FinanciŽn / cijfers 2017

Activiteiten 10-jarig 240 euro: mensen die betaald hebben voor de bbq.

Rente 48,84

Onderhoud website is alles bij elkaar.

Administratiekosten: flyers voor fietstocht, uitnodigingen bbq.

Activiteiten 10-jarig bestaan: zie op alle activiteiten van vrijdag en zaterdag. 

Webdesign