Beleidsplan


Beleidsplan Stichting Dustin Wentzel

 

Oprichting

De Stichting Dustin Wentzel is op 10 januari 2007 in het leven geroepen. Deze Stichting is opgezet ter nagedachtenis aan Dustin Wentzel. Dustin woonde in Heukelum en is op 20 april 2006 op 14 jarige leeftijd overleden aan leukemie.

 

Het werk dat de stichting doet

De Stichting Dustin Wentzel heeft als doel het organiseren van activiteiten, vooral gericht op het mogelijk maken van wensen van langdurig en ongeneselijk zieke kinderen van minder draagkrachtige ouders en het verwerven van fondsen ten behoeve van projecten.

Het toekennen van wensen wordt begeleid en ondersteund door vertrouwenspersonen. Een toegekende wens wordt dan gesubsidieerd en gefaciliteerd door de Stichting.

 

De manier waarop de stichting geld werft

De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten vooral gericht op het mogelijk maken van wensen van langdurig en ongeneeslijk zieke kinderen van minder draagkrachtige ouders en het verwerven van fondsen ten behoeve van projecten met name gericht op kinderen behorend tot de hiervoor omschreven doelgroep en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Dustin Wentzel organiseert en neemt ook zelf deel aan evenementen. Fundraising wordt gevoerd wanneer er aanleiding is om een evenement zelf te realiseren, maar ook als ervan uit de stichting wordt deelgenomen aan een evenement wat direct met de doelstelling van de stichting te maken heeft.

De stichting wordt ondersteund door een website die te bereiken is onder www.dustinwentzel.nl

 

Het beheer van het vermogen van de stichting

Het vermogen wordt beheert door de penningmeester van de stichting Dustin Wentzel.

Voor de stichting is speciaal een rekening nummer geopend bij de Rabobank Vijfheerenlanden  onder nummer NL 36 RABO 0102 8718 84 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 11067871.

1 maal per jaar wordt er kascontrole gehouden en besproken in de jaarvergadering.

 

Webdesign