Gerealiseerd


Gerealiseerde projecten zijn het actie voeren voor het Ronald McDonald Huis Sofia, het in het vervulling laten gaan van een laatste wens, wat geheel wordt gefaciliteerd door de stichting. Het fundraisen door middel van fondsenwerving en met het actief bezig zijn van donaties te werven zoals het beschikbaar stellen van ons bankrekening nummer bij afscheid en jubileum van werknemer(s) bij bedrijven die de stichting een warm hart toedragen. Hiervoor draagt de stichting dan promotie aan.

Webdesign