Doelstelling


 

De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten vooral gericht op het mogelijk maken van wensen van langdurig en ongeneeslijk zieke kinderen van minder draagkrachtige ouders en het verwerven van fondsen ten behoeve van projecten met name gericht op kinderen behorend tot de hiervoor omschreven doelgroep en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Webdesign